În atenţia: Membrilor CMDJ Arad

 

Stimaţi colegi,

   Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Stomatologi Arad convoacă  Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi Arad, conform Legii 95/XII a CMDR , sâmbătă 11 februarie 2023, ora 11.00, la sediul CMS ARAD, Str.Gen. Gheorghe Magheru, nr.17, ap. 1, Arad. 

Menţionăm că în cazul în care nu se întrunesc 2/3 din numărul membrilor colegiului Arad, la data  stabilită, Adunarea  Generală va avea loc sambata, 25 februarie 2022,  ora 10:00 la Hotel Continental.

 

Ordinea de zi:

1.Prezentarea raportului de activitate pe anul 2022.

2.Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

3. Raport activitate cenzor autorizat pe anul 2022.

4.Diverse

 

Cu stimă, dr. Flueraș Ioan

Președinte CMS ARAD