Up

Ghiduri

Ghiduri

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanti. Ghidurile de practica medicala introduc standarde de practica medicala general acceptate si astfel sunt reduse variatiile nedorite, unele riscuri si se elimina incertitudini ce pot aparea in exercitarea actului medical. Procesul de elaborare si revizuire conduce la consens profesional si creste responsabilitatea personalului medical. Prin ghidurile de practica medicala se standardizeaza inregistrarile si documentarea actului medical.